เปิดโครงการตลาดท้องถิ่นประชารัฐ เพื่อสุขภาพ “ตลาดนัดสีเขียว”


วันที่ 2 กันยายน 2565 นางศรีพรรณ คำสงค์ เกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง พร้อมด้วย นางสาวปรัชญา นุชสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมเปิดโครงการตลาดท้องถิ่นประชารัฐ เพื่อสุขภาพ “ตลาดนัดสีเขียว” ณ บริเวณลานอเนกประสงค์บ้านป่าดำ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธาน