ลงพื้นที่ขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 65/66


วันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นางศรีพรรณ คำสงค์ เกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง มอบหมายให้ นางสาวศศกร สุวรรณกาศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง ลงพื้นที่ขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 65/66 ในพื้นที่ ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เป้าหมายเกษตรกร 100 ราย