ร่วมประชุมคณะทำงานเตรียมการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565


วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นางศรีพรรณ คำสงค์ เกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง พร้อมด้วยนางสาวศศกร สุวรรณกาศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเตรียมการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองสูน หมูที่ 1 ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน