ร่วมเวที Focus group เพื่อสรุปข้อมูลการประเมินสถานการณ์ผลผลิตในแปลงพยากรณ์ระดับจังหวัดครั้งที่ 2/2565


วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นางศรีพรรณ คำสงค์ เกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง มอบหมายให้ นางสาวสุพรทิพย์ อินทะสุริยา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวมัลลิกา กันธะตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมเวที Focus group เพื่อสรุปข้อมูลการประเมินสถานการณ์ผลผลิตในแปลงพยากรณ์ระดับจังหวัดครั้งที่ 2/2565 พร้อมทั้งคาดคะเนผลผลิตลำไยครั้งที่ 3/2565 และแลกเปลี่ยน เรียนรู้กระบวนการ การคัดบรรจุลำไยคุณภาพ และการตลาดลำไย ณ สหกรณ์ส่งเสริมการเกษตรกรป่าซาง จำกัด