เกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง ร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนพฤษภาคม


วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นางศรีพรรณ คำสงค์ เกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยมีนายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูนเป็นประธาน มีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน