ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประเภทร่วมใจแก้จน


วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นางศรีพรรณ คำสงค์ เกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง ร่วมต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประเภทร่วมใจแก้จน โดยนางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวรายงาน และนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวเปิดงานการตรวจประเมินฯ ณ วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ หมู่ 3 บ้านป่าป๋วย ตำบลบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน