คลินิกเกษตรเคลื่อนที่


วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นางศรีพรรณ คำสงค์ เกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง พร้อมด้วย นางสาวศศกร สุวรรณกาศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวมัลลิกา กันธะตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวอภิญญา แสงวารี เจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมกิจกรรมงานคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ฯ ณ สนามกีฬาบ้านดอนมูล หมู่ 8 ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน