เกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง ให้บริการรับขึ้นและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร


14 ส.ค 63 นายสุธนปืนแก้ว เกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง มอบหมายให้ นางสาวศศกร สุวรรณกาศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่ หมู่ 3,8 ต.หนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เพื่อให้บริการรับขึ้นและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านปากล้อง หมู่ที่ 8 ต.หนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน