เกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง ร่วมงาน “วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2563


วันที่ 10 สิงหาคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง นายสุธน ปืนแก้ว เกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง ร่วมงาน “วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2563 พร้อมมอบปัจจัยสนับสนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน โดยมีนายสมาน กองแก้ว นายอำเภอบ้านโฮ่ง เป็นประธานในงาน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน