เกษตรอำเภอบ้านโฮ่งนำเกษตรกรกลุ่มเลี้ยงผึ้งในแปลงใหญ่ลำไยตำบลป่าพลู เข้าทัศนศึกษาดูงานการเลี้ยงผึ้งโพรงและชันโรง ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านช่างเพี้ยน ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่


วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง นายสุธน ปืนแก้ว เกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง มอบหมายให้ นางสาวปรัชญา นุชสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นำเกษตรกรกลุ่มเลี้ยงผึ้งในแปลงใหญ่ลำไยตำบลป่าพลู เข้าทัศนศึกษาดูงานการเลี้ยงผึ้งโพรงและชันโรง ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านช่างเพี้ยน ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่