เกษตรอำเภอบ้านโฮ่งตรวจเยี่ยมพื้นที่การเกษตร ในอำเภอบ้านโฮ่ง ที่ทำการเกษตรแบบอินทรีย์


เกษตรอำเภอบ้านโฮ่งตรวจเยี่ยมพื้นที่การเกษตร ในอำเภอบ้านโฮ่ง ที่ทำการเกษตรแบบอินทรีย์

วันที่ 13 มีนาคม 2563 นายสุธน ปืนแก้ว เกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง มอบหมายให้นายทศพล ไม้แสนช่าง และนางสาวศศกร สุวรรณกาศ ลงพื้นที่ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเขตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ในการตรวจเยี่ยมพื้นที่การเกษตร ในอำเภอบ้านโฮ่ง ที่ทำการเกษตรแบบอินทรีย์ ในพื้นที่ ม.2 และ ม.3 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เพื่อวางแผนการดำเนินงานส่งเสริมและงานวิจัยด้านเกษตรอินทรีย์ร่วมกัน