เกษตรอำเภอบ้านโฮ่งร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ต.หนองปลาสะวาย


เกษตรอำเภอบ้านโฮ่งร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ต.หนองปลาสะวาย

วันอังคารที่ 10 มีนาคม เวลา 09.30 น. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง นายสุธน ปืนแก้ว เกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับราษฎร ครั้งที่ 3 ประจำปีงบ ประมาณ 2563 ณ วัดบ้านหนองสูน หมู่ที่ 1 ต.หนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.หนองปลาสะวาย ร่วมกิจกรรม