เกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง ร่วมประชุมการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อำเภอบ้านโฮ่ง


เกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง ร่วมประชุมการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อำเภอบ้านโฮ่ง

วันที่ 9 มีนาคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง นายสุธน ปืนแก้ว เกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง ร่วมประชุมการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อำเภอบ้านโฮ่ง เพื่อเตรียมการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน