เกษตรอำภอบ้านโฮ่งต้อนรับเกษตรจังหวัดเยี่ยมเยียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ ตำบลบ้านโฮ่ง


เกษตรอำภอบ้านโฮ่งต้อนรับเกษตรจังหวัดเยี่ยมเยียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ ตำบลบ้านโฮ่ง

วันที่ 2 มีนาคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง นายสุธน ปืนแก้ว เกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูนที่ติดตามเยี่ยมเยียนพบปะสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ ตำบลบ้านโฮ่ง เพื่อให้กำลังใจ ให้คำปรึกษาการดำเนินกิจการ รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการประกวดวิสาหกิจชุมชนระดับเขตต่อไป ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน